De Kreek

Kreek 1F
9130 Kieldrecht
GSM: 0490/57.65.33

Capaciteit: 21 kinderen

Openingsuren: naschools van 15.20u tot 18.00u en op woensdagnamiddag van 12.05u tot 18.00 u.

Aanbod:
> Opvang naschools en op woensdagnamiddag.

Scholen:  op schooldagen enkel opvang voor kinderen uit volgende school:

Aanvraagformulier nieuw kind buitenschoolse opvang

CONTACT

St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be