Aanvraagformulier buitenschoolse

  Aanvraagformulier buitenschoolse opvang

  * = verplicht in te vullen

  Gegevens van de ouders

  Ouder 1

  Werksituatie ouder 1:*

  ZelfstandigeWerknemerAndere
  Ouder 2

  Werksituatie ouder 2:*

  ZelfstandigeWerknemerAndere
  Gegevens van het gezin


  Attest gezinssamenstelling:

  OKNiet OK

  JaNee


  (deze persoon ontvangt jaarlijks het fiscaal attest)
  Gegevens kinderen:

  Kind {{rep-1_index}}  Geslacht:

  JongenMeisjeX

  (bij allergie is een attest van de dokter vereist)


  Mogelijk afhalende personen (exclusief ouders)

  Schriftelijke overeenkomst buitenschoolse opvang 't ballonneke

  Overeenkomst tussen enerzijds de organisator : Kinderopvang ’t Ballonneke, Sint-Elisabethstraat
  64, 9120 Melsele (Beveren) en anderzijds de hierboven genoemde contracthouder : ouder 1 en/of
  ouder2. Volgende bepalingen worden overeengekomen betreffende de opvang van bovenvernoemd kind:


  Voor welke locatie wenst u opvang aan te vragen:*

  Flexibele opvang nodig (voor 7u en na 18u) :

  JaNeen
  (enkel van toepassing voor de locaties : Pleziereiland, Knuffelark en Speelmicroob)

  Indien JA, attest werkgever of bewijs van aansluiting bij de Sociale zekerheidskas :

  OKNOK

  Ik, , ouder van , verklaar hierbij dat de gegevens correct en volledig zijn

  CONTACT

  St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
  T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be