Aanvraagformulier buitenschoolse

Aanvraagformulier buitenschoolse opvang

* = verplicht in te vullen

Gegevens van de ouders

Ouder 1
Werksituatie ouder 1:*
ZelfstandigeWerknemerAndere
Ouder 2
Werksituatie ouder 2:*
ZelfstandigeWerknemerAndere
Gegevens van het gezin


Attest gezinssamenstelling:
OKNiet OK
(deze persoon ontvangt jaarlijks het fiscaal attest)

Gegevens kinderen:

Mogelijk afhalende personen (exclusief ouders)

Schriftelijke overeenkomst buitenschoolse opvang 't ballonneke

Overeenkomst tussen enerzijds de organisator : Kinderopvang ’t Ballonneke, Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele (Beveren) en anderzijds de hierboven genoemde contracthouder : ouder 1 en/of ouder2. Volgende bepalingen worden overeengekomen betreffende de opvang van bovenvernoemd kind:


Voor welke locatie wenst u opvang aan te vragen:*

Flexibele opvang nodig (voor 7u en na 18u) :
JaNeen
(enkel van toepassing voor de locaties : Pleziereiland, Knuffelark, Speelkasteel en Speelmicroob)

Indien JA, attest werkgever of bewijs van aansluiting bij de Sociale zekerheidskas :

OKNOK

Ik, , ouder van , verklaar hierbij dat de gegevens correct en volledig zijn

CONTACT

St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be