BUITENSCHOOLSE OPVANG

Alle kinderen vanaf 2,5 jaar tot zij de basisschool verlaten, zijn welkom in onze buitenschoolse opvang.
Tijdens geleide activiteiten en in het speelgoedaanbod zorgen wij dan ook voor een leeftijdsgerichte aanpak, zodat ieder hier zijn/haar gading kan vinden.
Is je kind nog niet gekend in onze opvang, vul dan eerst het aanvraagformulier in om een dossier te openen.

Op 8 verschillende opvanglocaties, verspreid op het grondgebied Groot-Beveren, bieden wij opvang aan verspreid over de volgende gemeenten:

Knuffelark

Sint-Elisabethstraat 38
9120 Melsele
T 0479 93 36 79

Lees meer >
Pleziereiland

Sint-Elisabethstraat 64
9120 Melsele
T 0477 44 71 98

Lees meer >
Speelmicroob

Stationsstraat 7
9120 Beveren
T 0475 27 09 02

Lees meer >
Speelnest

Leon Labystraat 41
9120 Beveren
T 0473 93 17 40

Speelfort

Snt‑Laurentiusstraat 17A
9130 Verrebroek
T 0479 80 74 96

Lees meer >
Speelmolen

Molenstraat 60a
9130 Kieldrecht
T 03 772 64 12

Lees meer >
Speelkreek

Kreek 1F
9130 Kieldrecht
T 0490 57 65 33

Lees meer >
Speeltoren

Bosdamlaan 1
9120 Beveren
T 0492 29 70 18

Lees meer >
Speelhut

Gaverlandstraat 111
9120 Melsele
T 0473 93 09 32

Lees meer >

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) organiseert  voor- en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag, op schoolvrije en vakantiedagen voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar tot zij de basisschool verlaten.

Elke opvang is standaard open vanaf 7.00 u t.e.m. 18.00 u. Ruimere openingsmomenten zijn mogelijk in Beveren én Melsele. Dit van 6.00 u t.e.m. 7.00 u en van 18.00 u t.e.m. 19.00 u of 20.00 u, mits een bewijs van attest werkgever (om attest te downloaden: klik hier.)

Voor- en naschools
• De opvanglocatie is gelegen in de school. Indien deze verder gelegen is dan de school, worden de kinderen van en naar school gebracht door onze kinderbegeleiders.
• Je voorziet zelf een gezond tussendoortje.
• Vrij spel met ondersteuning van begeleiders in verschillende speelhoeken. 

Woensdagnamiddag
• De opvanglocatie is gelegen in de school. Indien deze verder gelegen is dan de school, worden de kinderen van en naar school gebracht door onze kinderbegeleiders.
• Mogelijkheid tot warme maaltijd (Kieldrecht, Verrebroek en Melsele)
• Themagerichte workshops en vrij spel
• Je voorziet zelf een gezond tussendoortje.

Schoolvakanties en schoolvrije dagen
• Mogelijkheid tot warme maaltijd (Kieldrecht, Verrebroek en Melsele)
• Combinatie met sportkampen  van de gemeente kan je terugvinden in Vakantietoppers
• Je voorziet zelf een gezond tussendoortje.
• Themagerichte activiteiten en workshops
• Spelaanbod via vrij spel, workshops, geleide activiteiten en uitstappen. 

Wens je meer info over jouw gekozen opvanglocatie? Lees hier
Wens je meer informatie over werking en afspraken? Klik hier

Hoe een nieuw kind inschrijven?
Vul het aanvraagformulier in. Wij behandelen dan je aanvraag. Je ontvangt van ons een uitnodiging voor de eerstvolgende infoavond. Van zodra je je logingegevens hebt, kan je je kind(eren) online inschrijven.  

Voor meer informatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de coördinatie via 03/755.26.36, of een mail versturen naar buitenschoolse@vzwballonneke.be.

De opvangtarieven worden bepaald op basis van het “Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 betreft de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang”. Jaarlijks op 1 september worden de tarieven verhoogd met de procentuele stijging van de index van de consumptieprijzen tussen 1 juni van het vorige kalenderjaar en 1 juni van het daaraan voorafgaande kalenderjaar, zodra de gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens € 0,12 op het minimale basisbedrag voor een hele dag resulteert.

Hieronder volgen onze gehanteerde opvangtarieven vanaf 1 februari 2019

Voor- en naschools per begonnen halfuur €1,10
Middagopvang
(Knuffelark en Speelfort) per begonnen halfuur €1,10
Woensdagnamiddag per begonnen halfuur € 1,10 met een maximum van 7,70€
Flexibele ochtendopvang
(6.00 u – 7.00 u) per begonnen halfuur €1,10
Flexibele avondopvang
(19.00 u – 20.00 u) per begonnen halfuur €1,10
Schoolvrije dagen en schoolvakanties Minder dan 3 uren €5,51
Tussen 3 en 6 uren €8,30
Meer dan 6 uur €16,57
Diversen Warme middagmaaltijd €4,00
Broodmaaltijd €1,30
Uitstap Tarief bepaald per activiteit – zie vakantietoppers
Luiers € 0,40/luier
Annulatiekosten = laattijdige annulatie Voor- en naschools €2,00
Middagopvang (Knuffelark en Speelfort) €3,00
Woensdagnamiddag €3,00
Schoolvrije dagen en schoolvakanties zie huishoudelijk reglement
Warme middagmaaltijd €3,00
Uitstap Kostprijs van de uitstap
Flexibele ochtend- en avondopvang €5,00
Boete =afhalen na openingstijden €5,00

 

Er wordt gefactureerd vanaf het ogenblik dat de kinderen aan onze begeleiding zijn toevertrouwd. Woensdagnamiddag is dit afhankelijk van de locatie en is gelinkt aan het einduur van de school. Het startuur wordt vermeld op het detail van uw factuur.
Dieetvoeding is niet inbegrepen in de tarieven voor het vieruurtje of middagmaal.

Kortingen
Bij gelijktijdige aanwezigheid in de buitenschoolse opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25 % korting per kind verleend op de ouderbijdrage, behalve voor ochtend- en avondopvang (= flexibele opvang).

Fiscaal attest
Opvangkosten voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
In het voorjaar volgend op het aanslagjaar worden de fiscale attesten uitgereikt van de betaalde opvangkosten, met een maximum van 14,40€/dag.

Voor onze buitenschoolse locaties werken we samen met een externe catering.
De weekmenu’s hangen uit in de opvanglocaties.

VAKANTIE

Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven voor opvang tijdens schoolvakanties?
Is dit de eerste keer dat je kind naar ons komt? Vul dan een aanvraag/inlichtingenformulier in via onze website. Na de verwerking ontvang je van ons een mail.

Voor elke inschrijvingsperiode ontvang je van ons een mail met een unieke code om online opvang aan te vragen via het TJEK Ouderportaal.

Via deze link vind je een handleiding van TJEK Ouderportaal: https://www.youtube.com/watch?v=QZBdwAdJVJk

Vanaf wanneer kan ik mijn kind(eren) inschrijven voor opvang tijdens schoolvakanties?
Inschrijvingsperioden worden opgedeeld volgens schoolvakanties.
Na het ontvangen van je mail met unieke code kan je online inschrijven via het TJEK Ouderportaal.

Opgelet! Inschrijving via link van TJEK ontvangen op je e-mailadres. Controleer ook je ongewenste e-mails.

Hoe krijg ik een opvangbevestiging?
Van zodra wij inschrijvingen ophalen vanuit TJEK Ouderportaal, ontvang je hiervan een confirmatiemail. (Dit wil nog niet zeggen dat je opvangplaats verzekerd is.) Na het ontvangen van je confirmatiemail kan je zelf geen aanpassingen meer uitvoeren in TJEK Ouderportaal, maar dien je te mailen naar buitenschoolse@vzwballonneke.be Nadat je aanvraag werd opgehaald uit TJEK Ouderportaal en verwerkt is, ontvang je een mail met je opvangstatus.

Hoe kan ik mijn kind(eren) inschrijven voor opvang tijdens het schooljaar?
Is dit de eerste keer dat je kind naar ons komt? Vul dan een aanvraag/inlichtingenformulier in via onze website. Na de verwerking ontvang je van ons een mail.

Voor elke inschrijvingsperiode ontvang je van ons een mail met een unieke code om online opvang aan te vragen via het TJEK Ouderportaal.

Via deze link vind je een handleiding van TJEK Ouderportaal: https://www.youtube.com/watch?v=QZBdwAdJVJk

Vanaf wanneer kan ik mijn kind(eren) inschrijven voor opvang tijdens het schooljaar?
Inschrijvingsperioden worden opgedeeld volgens trimester (schoolvakanties niet bijgerekend!)

Na het ontvangen van je mail met unieke code kan je online inschrijven via het TJEK Ouderportaal.

Hoe krijg ik een opvangbevestiging?
Van zodra wij inschrijvingen ophalen vanuit TJEK Ouderportaal, ontvang je hiervan een confirmatiemail. (Dit wil nog niet zeggen dat je opvangplaats verzekerd is.) Na het ontvangen van je confirmatiemail kan je zelf geen aanpassingen meer uitvoeren in TJEK Ouderportaal, maar dien je te mailen naar buitenschoolse@vzwballonneke.be Nadat je aanvraag werd opgehaald uit TJEK Ouderportaal en verwerkt is, ontvang je een mail met je opvangstatus.

 

  Aanvraagformulier buitenschoolse opvang

  * = verplicht in te vullen

  Gegevens van de ouders

  Ouder 1

  Werksituatie ouder 1:*

  ZelfstandigeWerknemerAndere
  Ouder 2

  Werksituatie ouder 2:*

  ZelfstandigeWerknemerAndere
  Gegevens van het gezin


  Attest gezinssamenstelling:

  OKNiet OK

  JaNee


  (deze persoon ontvangt jaarlijks het fiscaal attest)
  Gegevens kinderen:

  Kind {{rep-1_index}}  Geslacht:

  JongenMeisjeX

  (bij allergie is een attest van de dokter vereist)


  Mogelijk afhalende personen (exclusief ouders)

  Schriftelijke overeenkomst buitenschoolse opvang 't ballonneke

  Overeenkomst tussen enerzijds de organisator : Kinderopvang ’t Ballonneke, Sint-Elisabethstraat
  64, 9120 Melsele (Beveren) en anderzijds de hierboven genoemde contracthouder : ouder 1 en/of
  ouder2. Volgende bepalingen worden overeengekomen betreffende de opvang van bovenvernoemd kind:


  Voor welke locatie wenst u opvang aan te vragen:*

  Flexibele opvang nodig (voor 7u en na 18u) :

  JaNeen
  (enkel van toepassing voor de locaties : Pleziereiland, Knuffelark en Speelmicroob)

  Indien JA, attest werkgever of bewijs van aansluiting bij de Sociale zekerheidskas :

  OKNOK

  Ik, , ouder van , verklaar hierbij dat de gegevens correct en volledig zijn

  CONTACT

  St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
  T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be