BUITENSCHOOLSE OPVANG

Alle kinderen vanaf 2,5 jaar tot zij de basisschool verlaten, zijn welkom in onze buitenschoolse opvang.
Tijdens geleide activiteiten en in het speelgoedaanbod zorgen wij dan ook voor een leeftijdsgerichte aanpak, zodat ieder hier zijn/haar gading kan vinden.
Is je kind nog niet gekend in onze opvang, vul dan eerst het aanvraagformulier in om een dossier te openen.

Op 7 verschillende opvanglocaties, verspreid op het grondgebied Groot-Beveren, bieden wij u in totaal 227 plaatsen aan. Deze zijn verspreid over de volgende gemeenten:

MELSELE
Knuffelark

Sint-Elisabethstraat 38
9120 Melsele
GSM 0479 93 36 79

Lees meer >
Pleziereiland

Sint-Elisabethstraat 64
9120 Melsele
T 0477 44 71 98

Lees meer >
BEVEREN
Speelmicroob

Stationsstraat 7
9120 Beveren
T 0475 27 09 02

Lees meer >
Speelkasteel

Eglantierlaan 1/1
9120 Beveren
T 0473 93 09 32

Lees meer >
VRASENE
Ravotterspaleis

Nieuwe Baan 6
9120 Vrasene
T 03 755 71 86

Lees meer >
VERREBROEK
Speelfort

Snt‑Laurentiusstraat 17A
9130 Verrebroek
T 0479 80 74 96

Lees meer >
KIELDRECHT
Speelmolen

Molenstraat 60a
9130 Kieldrecht
T 03 772 64 12

Lees meer >

BUITENSCHOOLSE OPVANG

Het Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) organiseert  voor- en naschoolse opvang, opvang op woensdagnamiddag, op schoolvrije en vakantiedagen voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar tot zij de basisschool verlaten.

Elke opvang is standaard open vanaf 7.00 u t.e.m. 18.00 u. Ruimere openingsmomenten zijn mogelijk in Beveren én Melsele. Dit van 6.00 u t.e.m. 7.00 u en van 18.00 u t.e.m. 19.00 u of 20.00 u, mits een bewijs van attest werkgever (om attest te downloaden: klik hier.)

Voor- en naschools
• De opvanglocatie is gelegen in de school. Indien deze verder gelegen is dan de school, worden de kinderen van en naar school gebracht door onze kinderbegeleiders.
• Mogelijkheid tot vers vieruurtje door onze kinderbegeleiders of je geeft zelf een gezond tussendoortje mee.
• Vrij spel met ondersteuning van begeleiders in verschillende speelhoeken. 

Woensdagnamiddag
• De opvanglocatie is gelegen in de school. Indien deze verder gelegen is dan de school, worden de kinderen van en naar school gebracht door onze kinderbegeleiders.
• Mogelijkheid tot warme maaltijd (Kieldrecht, Verrebroek en Melsele)
• Themagerichte workshops en vrij spel
• Mogelijkheid tot vers vieruurtje door onze kinderbegeleiders of je geeft zelf een gezond tussendoortje mee. 

Schoolvakanties en schoolvrije dagen
• Mogelijkheid tot warme maaltijd (Kieldrecht, Verrebroek en Melsele)
• Combinatie met sportkampen  van de gemeente kan je terugvinden in Vakantietoppers
• Een vieruurtje breng je mee of duid je aan bij de online reservatie via D-Care
• Themagerichte activiteiten en workshops
• Spelaanbod via vrij spel, workshops, geleide activiteiten en uitstappen. 

Wens je meer info over jouw gekozen opvanglocatie? Lees hier
Wens je meer informatie over werking en afspraken? Klik hier

Hoe een nieuw kind inschrijven?
Vul het aanvraagformulier in. Wij behandelen dan je aanvraag. Je ontvangt van ons een uitnodiging voor de eerstvolgende infoavond. Van zodra je je logingegevens hebt, kan je je kind(eren) online inschrijven.  

Voor meer informatie kan je rechtstreeks contact opnemen met de coördinatie via 03/755.26.36, of een mail versturen naar buitenschoolse@vzwballonneke.be.

De opvangtarieven worden bepaald op basis van het “Besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2001 betreft de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van initiatieven voor buitenschoolse opvang”. Jaarlijks op 1 september worden de tarieven verhoogd met de procentuele stijging van de index van de consumptieprijzen tussen 1 juni van het vorige kalenderjaar en 1 juni van het daaraan voorafgaande kalenderjaar, zodra de gecumuleerde stijging in een verhoging van minstens € 0,12 op het minimale basisbedrag voor een hele dag resulteert.

Hieronder volgen onze gehanteerde opvangtarieven vanaf 1 februari 2019

TYPE OPVANG TARIEF PER KIND
Voor- en naschools per begonnen halfuur € 1,10
Middagopvang
(Knuffelark en Speelfort)
per begonnen halfuur € 1,10
Woensdagnamiddag per begonnen halfuur € 1,10 met een maximum van
€ 7,70
Flexibele ochtendopvang
(6.00 u – 7.00 u)
per begonnen halfuur € 1,10
Flexibele avondopvang
(19.00 u – 20.00 u)
per begonnen halfuur € 1,10
Schoolvrije dagen en schoolvakanties Minder dan 3 uren € 4,93
Tussen 3 en 6 uren € 7,44
Meer dan 6 uur € 14,83
Diversen Vieruurtje € 1,50
Warme middagmaaltijd € 3,00
Drankje € 0,35
Broodmaaltijd € 1,30
Uitstap Tarief bepaald per activiteit – zie vakantietoppers
Luiers € 0,40/luier
Heen- en weerschriftje
(Knuffelark en Speelfort)
€ 7,50
Annulatiekosten= laattijdige annulatie Voor- en naschools € 2,00
Middagopvang
(Knuffelark en Speelfort)
€ 3,00
Woensdagnamiddag € 3,00
Schoolvrije dagen en schoolvakanties zie huishoudelijk reglement
Warme middagmaaltijd € 3,00
Uitstap Kostprijs van de uitstap
Flexibele ochtend- en avondopvang € 5,00
Boete (afhalen na openingstijden) € 5,00

Er wordt gefactureerd vanaf het ogenblik dat de kinderen aan onze begeleiding zijn toevertrouwd. Naschools betekent dit voor alle locaties vanaf 15.30 u, uitgezonderd voor de kinderen van Sint-Lodewijkschool en Don Boscoschool vanaf 15.45 u. Woensdagnamiddag is dit afhankelijk van de locatie en is gelinkt aan het einduur van de school. Het startuur wordt vermeld op het detail van uw factuur.
Dieetvoeding is niet inbegrepen in de tarieven voor het vieruurtje of middagmaal.

Kortingen
Bij gelijktijdige aanwezigheid in de buitenschoolse opvang van kinderen uit hetzelfde gezin wordt 25 % korting per kind verleend op de ouderbijdrage, behalve voor ochtend- en avondopvang (= flexibele opvang).

Fiscaal attest
Opvangkosten voor kinderen jonger dan 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.
In het voorjaar volgend op het aanslagjaar worden de fiscale attesten uitgereikt van de betaalde opvangkosten, met een maximum van 11,20€/dag.

Attest inkomenstarief

Hier kan je de link vinden naar het attest inkomenstarief op de site van het agentschap Opgroeien (inloggen noodzakelijk)

https://mijn.kindengezin.be/apps/inkomenstarief/app

 

Sluitingsdagen 2020 

Woensdag 1 januari > Nieuwjaar
Maandag 13 april > Paasmaandag
Vrijdag 1 mei > Feest van de arbeid
Donderdag 21 mei > O.H. Hemelvaart
Vrijdag 22 mei > brugdag
Maandag 1 juni > Pinkstermaandag
Maandag 20 juli > brugdag
Dinsdag 21 juli > Nationale feestdag
Vrijdag 14 augustus > O.L.V. Hemelvaart
Woensdag 11 november > Wapenstilstand
Donderdag 24/12 t.e.m. vrijdag 1/1/2021 > collectief verlof

Er worden nog 2 extra sluitingsdagen voorzien omwille van vorming. Deze zullen later nog meegedeeld worden.

Sluitingsdagen 2021 buitenschoolse opvang

 

 

Voor onze buitenschoolse locaties werken we samen met een externe catering.
De weekmenu’s hangen uit in de opvanglocaties.

VAKANTIE
Voor vakantieperioden dien je in te schrijven via de brochure “vakantietoppers”. Om een kijkje te nemen in de recentste editie van deze brochure: ga naar https://www.beveren.be/sites/default/files/Vakantietoppers_HERFST_KERST_0.pdf

Deze brochure verschijnt 3x per jaar en wordt meegegeven aan alle schoolgaande kinderen in regio Groot-Beveren. Er is een uitgave voor krokus -en paasvakantie, zomervakantie en herfst -en kerstvakantie.

Inschrijving buitenschoolse opvang herfst- en kerstvakantie 2020-2021:
De lijnen om online in te schrijven voor deze periode zijn open.

Inschrijving buitenschoolse opvang krokus- en paasvakantie 2021:
De lijnen om online in te schrijven voor deze periode gaan open op woensdag, 13 januari om 8u00 ’s morgens.

 

Inschrijving buitenschoolse opvang schooljaar 2020-2021
Periode september – december 2020
Je kan voor deze periode online inschrijven vanaf maandag, 17 augustus 2020 vanaf 8u00 ’s morgens. Ga hiervoor naar Inschrijven september – december 2020

Info-avonden 2020 
Wegens corona gaan er voorlopig geen info-avonden door. Je kan wel nog een individuele rondleiding krijgen mét respect voor de geldende coronamaatregelen. Maak hiervoor een afspraak via buitenschoolse@vzwballonneke.be

 

  Aanvraagformulier buitenschoolse opvang

  * = verplicht in te vullen

  Gegevens van de ouders

  Ouder 1
  Werksituatie ouder 1:*
  ZelfstandigeWerknemerAndere
  Ouder 2
  Werksituatie ouder 2:*
  ZelfstandigeWerknemerAndere
  Gegevens van het gezin


  Attest gezinssamenstelling:
  OKNiet OK
  (deze persoon ontvangt jaarlijks het fiscaal attest)

  Gegevens kinderen:

  Mogelijk afhalende personen (exclusief ouders)

  Schriftelijke overeenkomst buitenschoolse opvang 't ballonneke

  Overeenkomst tussen enerzijds de organisator : Kinderopvang ’t Ballonneke, Sint-Elisabethstraat 64, 9120 Melsele (Beveren) en anderzijds de hierboven genoemde contracthouder : ouder 1 en/of ouder2. Volgende bepalingen worden overeengekomen betreffende de opvang van bovenvernoemd kind:


  Voor welke locatie wenst u opvang aan te vragen:*

  Flexibele opvang nodig (voor 7u en na 18u) :
  JaNeen
  (enkel van toepassing voor de locaties : Pleziereiland, Knuffelark, Speelkasteel en Speelmicroob)

  Indien JA, attest werkgever of bewijs van aansluiting bij de Sociale zekerheidskas :

  OKNOK

  Ik, , ouder van , verklaar hierbij dat de gegevens correct en volledig zijn

  CONTACT

  St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
  T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be