klachtenformulier

Klachtenformulier

* = verplicht in te vullen

Datum van de melding:*


/

/

Persoonsgegevens

Relatie tot de vzw

OuderMedewerkerExterne persoon/organisatie

Dienst

KinderdagverblijfDienst voor opvanggezinnenBuitenschoolse opvangThuisopvang zieke kinderen

Klacht heeft betrekking op:*

Gebeurtenis in de groepHygiëne in de groep of locatieVoedingHouding of gedrag van een medewerkerInformatie en communicatieFinancieelRegels of beleid van de VZW ‘t BallonnekeBereikbaarheidBeroepsgeheim

Omschrijving van de klacht ?*


CONTACT

St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be