klachtenformulier

  Klachtenformulier

  * = verplicht in te vullen

  Datum van de melding:*


  /


  /


  Persoonsgegevens

  Relatie tot de vzw

  OuderMedewerkerExterne persoon/organisatie

  Dienst

  KinderdagverblijfDienst voor opvanggezinnenBuitenschoolse opvangThuisopvang zieke kinderen

  Klacht heeft betrekking op:*

  Gebeurtenis in de groepHygiëne in de groep of locatieVoedingHouding of gedrag van een medewerkerInformatie en communicatieFinancieelRegels of beleid van de VZW ‘t BallonnekeBereikbaarheidBeroepsgeheim

  Omschrijving van de klacht ?*


  CONTACT

  St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
  T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be