DIENST VOOR ONTHAALOUDERS

De aangesloten onthaalouders werken verspreid over Groot-Beveren (Melsele, Beveren, Haasdonk, Kallo, Vrasene, Verrebroek en Kieldrecht) en in Sint-Niklaas. Hiervoor bieden we 121 opvangplaatsen aan binnen onze dienst voor onthaalouders. Deze plaatsen zijn erkend en gesubsidieerd door het agentschap Opgroeien.
Voor inlichtingen kan je je wenden tot de dienstverantwoordelijke, Mevr. Cleys Wendy, te bereiken in vzw ‘t Ballonneke, Sint-Elisabethstraat 64 te Melsele:
tel.: 03/755.26.36 - e-mail: opvanggezinnen@vzwballonneke be

DIENST VOOR ONTHAALOUDERS

Vzw “’t Ballonneke” organiseert in samenwerking met onthaalouders gezins- en groepsopvang voor alle kinderen van 0 t.e.m. 12 jaar in de zorgregio’s Groot-Beveren en Sint-Niklaas. Hierbij werken onthaalouders alleen of in samenwerking in de eigen woning of gehuurde locatie.

Als de onthaalouder alleen in de opvanglocatie staat, vangt zij maximaal 8 kinderen gelijktijdig op. Als er meerdere onthaalouders werken, vangen zij maximaal 9 kinderen op per onthaalouder, met een maximum van 18 kinderen per dag. Afhankelijk van de infrastructuur kan het maximum aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in een opvanglocatie lager liggen.

Wij bieden aan :

 • Dagopvang voor alle kinderen die nog niet voltijds naar school gaan, max tot 3,5 jaar.
 • Buitenschoolse opvang voor kinderen die voltijds naar school gaan of vanaf 3,5 jaar.
 • Een combinatie van dagopvang en buitenschoolse opvang.
 • Mogelijkheid tot flexibele opvang op aanvraag en in uitzonderlijke situaties nacht- of weekendopvang.

Heb je interesse? Neem dan zeker contact op met dienstverantwoordelijke Cleys Wendy om na te gaan of er bij jou in de buurt een onthaalouder actief is.

Hierin schetsen we in grote lijnen het dagverloop bij een onthaalouder. 

Onthaalmoment
• Bij de start van de opvang zijn er 2 wenmomenten voorzien. Hiermee leren enerzijds jullie de werking, begeleiding en opvang van de onthaalouder kennen en anderzijds leert de onthaalouder jullie kennen en de specifieke zorg van jullie kindje.
• De onthaalouder voorziet een eigen plaats waar je de jas en individuele spullen van je kindje kan leggen.
• Iedere ochtend neemt de onthaalouder even de tijd om te luisteren naar je mondelinge briefing over je kindje (slaap, eten, verzorging, gezondheid,…)

Spelen

We spelen veel buiten en gaan volop op ontdekking in de natuur. Hierbij stimuleren we hoog welbevinden en betrokkenheid.
• Binnen prikkelen we de interesses van de kinderen in uitdagende speel- en ontdekkingshoeken, ondersteund door extra materiaal dat de onthaalouder kan ontlenen in onze Speel-o-Theek.
• We bieden spelimpulsen en activiteiten aan en laten kinderen experimenteren. Ze zijn vrij hieraan deel te nemen.

Eten
• Flesvoeding wordt gegeven op het ritme van je kindje.
• De maaltijden worden dagdagelijks vers bereid door de onthaalouder.
• Aanpassingen in de voeding gebeuren altijd in samenspraak met de ouders.
• Informatie over het menu vind je terug in het heen-en-weer-schriftje.
• De onthaalouder organiseert elke dag een gezellig eetmoment voor de kinderen. Breng je kindje ten laatste om 10u30 zodat het nog even kan spelen met de leeftijdgenootjes voordat ze aan tafel gaan.

Verzorging
• Verzorgingsproducten zijn aanwezig, maar indien gewenst kan je dit zelf voorzien.
• Je brengt zelf je luiers of herbruikbare luiers mee.
• Zindelijkheidstraining gaat van start in samenspraak met ouders. 

Slapen
• Baby’s doen meerdere dutjes op ritme van het kind en tot 6 maand slapen de baby’s onder verhoogd toezicht in de speelruimte
• Lopers en peuters doen 1 à 2 maal per dag een dutje

Afhaalmoment
• In de heen-en-weer-schrift noteer je om hoe laat je je kindje komt halen. Hou steeds rekening met je opvangplan en de sluitingsuren van de onthaalouder. We vragen om je kindje ten laatste op te halen 10 minuten vóór sluitingstijd.
• De onthaalouder respecteert de slaapmomenten van de kinderen, ook tijdens het afhaalmoment.
• Geef iedere dag door aan de onthaalouder wie je kindje komt afhalen.

Daar onze onthaalouders aangesloten zijn bij het agentschap Opgroeien en wij volledig inkomensgerelateerd werken, verwijzen wij je voor uw eventuele berekening van de financiële bijdrage en verdere vragen omtrent het financïële luik graag door naar hun website: www.mijnkindengezin.be

De onthaalouders geven hun vakantie door in de eerste maand van het jaar. Extra vakantiedagen dienen tijdig te worden doorgegeven aan de ouders en de dienst.

 

  Inlichtingenfiche dienst voor onthaalouders

  * = verplicht in te vullen

  Gegevens van het kind:

  Geslacht:

  JongenMeisjeX
  (deze persoon ontvangt jaarlijks het fiscaal attest)


  Gegevens van de ouders:


  Ouder 1

  Werksituatie ouder 1:*

  ZelfstandigeWerknemerAndere
  Ouder 2

  Werksituatie ouder 2:

  ZelfstandigeWerknemerAndere  Mogelijk afhalende personen (excl ouders)

  Medische gegevens:

  Vaste medicatie:

  JaNeen

  Allergieën:

  JaNeen

  Speciale zorg:

  JaNeen

  Vaccinatieschema K&G?:

  JaNeen  Voedingsgewoontes:

  Speciaal dieet?:

  JaNeen


  Slaapgewoontes:


  Attest buikligging ?:

  JaNeen

  Opmerkingen:


  Ik, , ouder van , verklaar hierbij dat de gegevens correct en volledig zijn

  CONTACT

  St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
  T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be