Speelkasteel

Eglantierlaan 1/1

9120 Beveren
Tel.: 0473/93.09.32

Capaciteit: 24 kinderen (in vakantie 56 kinderen)

Openingsuren: 7.00 u tot 18.00 u Mogelijkheid tot avondopvang tot 20.00 u mits attest werkgever

Aanbod:
> Opvang voor- en naschools, op woensdagnamiddag, op schoolvrije dagen en in de vakanties.

Scholen: op schooldagen, opvang voor kinderen uit volgende scholen:

Kinderen van deze school worden gebracht met de schoolbus op woensdagmiddag:

Leeftijd van kinderen: van 2,5 tot 12 jaar

Aanvraagformulier nieuw kind buitenschoolse opvang

CONTACT

St. Elisabethstraat 64 - 9120 Melsele
T 03 755 26 36 - info@vzwballonneke.be